Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Điện lạnh
Máy sấy Candy GCV 580NC-S
5.500.000 đ

Máy sấy Candy GVC D1013B-S
10.850.000 đ

-7%
TỦ MÁT ALASKA 250 LÍT LC-333H
7.533.000 đ
8.100.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA 950 LÍT HB950
14.415.000 đ
15.500.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA 450 LÍT FCA4600N
6.324.000 đ
6.800.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA 350 LÍT FCA-3600N
5.347.500 đ
5.750.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA 250 LÍT FCA2600N
4.882.500 đ
5.250.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA 250 LÍT BCD3068N
5.440.500 đ
5.850.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA 950 LÍT HB-950C
16.740.000 đ
18.000.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska Inverter FCA-4600CI Free 100%
8.184.000 đ
8.800.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska Inverter FCA-3600CI
7.347.000 đ
7.900.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska FCA3600C Free 100%
6.138.000 đ
6.600.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska FCA2600C
5.580.000 đ
6.000.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska BCD3568C Free 100%
6.417.000 đ
6.900.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska BCD3068C Free
5.952.000 đ
6.400.000 đ

TOP