Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Tủ Đông
TỦ ĐÔNG TOSHIBA CR-A295V
5.500.000 đ

TỦ ĐÔNG TOSHIBA CR-A249V
5.000.000 đ

TỦ ĐÔNG PANASONIC 1 NGĂN SCR-P1497
11.000.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-R390
5.850.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-R320
4.650.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-C680
7.800.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-C520
7.300.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-C410
5.350.000 đ

Tủ đông AQUA AQF-C310
4.150.000 đ

TỦ ĐÔNG AQUA 113L AQF-C210
3.500.000 đ

TỦ ĐÔNG TOSHIBA CR-A198V
5.000.000 đ

TỦ ĐÔNG TOSHIBA CR-A142V
4.450.000 đ

TỦ MÁT SANAKY VH-308K3 2017
7.530.000 đ

TỦ MÁT SANAKY VH-258K3 2017
7.050.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4099W3
6.300.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699W3
5.900.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2899W3
5.700.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2599W3
5.400.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-4099A3
6.300.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-3699A3
5.900.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2899A3
5.600.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2599A3
5.300.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-2299A3
5.000.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA 950 LÍT HB950
14.415.000 đ
15.500.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA 450 LÍT FCA4600N
6.324.000 đ
6.800.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA 350 LÍT FCA-3600N
5.347.500 đ
5.750.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA 250 LÍT FCA2600N
4.882.500 đ
5.250.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA 250 LÍT BCD3068N
5.440.500 đ
5.850.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA 950 LÍT HB-950C
16.740.000 đ
18.000.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska Inverter FCA-4600CI Free 100%
8.184.000 đ
8.800.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska Inverter FCA-3600CI
7.347.000 đ
7.900.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska FCA3600C Free 100%
6.138.000 đ
6.600.000 đ

TOP