Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Tủ Đông
-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY ỐNG ĐỒNG VH-6699HY(650L)
9.850.000 đ
12.312.500 đ

-20%
TỦ ĐÔNG SANAKY ỐNG ĐỒNG VH-5699HY(550L)
8.500.000 đ
10.625.000 đ

TỦ ĐÔNG SANAKY VH-306W
4.800.000 đ

-7%
TỦ ĐÁ ALASKA IF-21 Free 100%
6.138.000 đ
6.600.000 đ

-7%
Tủ đông Alaska 600 LÍT SD-6W/6Y
16.740.000 đ
18.000.000 đ

TỦ KEM ALASKA SD-500Y
8.400.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA SD-401Y
6.975.000 đ
7.500.000 đ

TỦ ĐÔNG ALASKA HB-18
30.000.000 đ

TỦ ĐÔNG ALASKA HB-13H
25.000.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA 1500 LÍT HB-15
20.460.000 đ
22.000.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA 1200 LÍT HB12
15.810.000 đ
17.000.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA 890 LÍT HB890
10.695.000 đ
11.500.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA 650 LÍT HB650N
9.300.000 đ
10.000.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA 550 LÍT HB550N
8.649.000 đ
9.300.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA 400 LÍT BD400
6.184.500 đ
6.650.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA 300 LÍT  BD300
5.115.000 đ
5.500.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG ALASKA 200 LÍT BD200
4.743.000 đ
5.100.000 đ

TỦ ĐÔNG ALASKA BD-4099N
5.700.000 đ

TỦ ĐÔNG ALASKA BD-3099N
5.100.000 đ

TỦ ĐÔNG ALASKA BD-2099N
4.500.000 đ

-7%
Tủ đông Alaska  BD-400C Free 100%
7.440.000 đ
8.000.000 đ

-7%
Tủ đông Alaska BD-300C Free 100%
5.580.000 đ
6.000.000 đ

-7%
Tủ đông Alaska 200 lít BD-200C Free 100%
5.347.500 đ
5.750.000 đ

-7%
Tủ đông Alaska HB-650C Free 100%
11.160.000 đ
12.000.000 đ

-7%
Tủ đông Alaska HB-550C Free 100%
9.858.000 đ
10.600.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA 550 LÍT BCD5568N
8.184.000 đ
8.800.000 đ

TOP