Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Tủ Đông
-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA 500 LÍT BCD5068N
7.440.000 đ
8.000.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA 450 LÍT BCD4568N
6.463.500 đ
6.950.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA 350 LÍT BCD3568N
5.766.000 đ
6.200.000 đ

TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA BCD-2568N
5.100.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA BCD-3571
5.394.000 đ
5.800.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA BCD-3071
5.115.000 đ
5.500.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA BCD-5567N
7.905.000 đ
8.500.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA BCD-5067N
7.347.000 đ
7.900.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA BCD-4567N
6.324.000 đ
6.800.000 đ

-7%
TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA BCD-3567N
5.580.000 đ
6.000.000 đ

TỦ ĐÔNG MÁT ALASKA BCD-2567N
4.900.000 đ

-7%
Tủ đông Alaska BCD5568C Free 100%
9.114.000 đ
9.800.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska BCD5068C Free 100%
7.812.000 đ
8.400.000 đ

-7%
Tủ đông mát Alaska BCD4568C Free 100%
7.347.000 đ
7.900.000 đ

TOP