Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

Tủ Lạnh
Tủ lạnh Hitachi R-E6800S 707 lít
103.000.000 đ

TỦ LẠNH Hitachi R-WB730PGV6X
33.300.000 đ

TOP