Hotline: 0903746408 - Mr Thừa 0976276176 - Mr Vũ

Bảo hành: (028) 38215568 - Mr Thế

  • Mr Thừa 0903746408

  • Mr Vũ 0976276176

  • Mr Thế (028) 38215568

NỒI CƠM ĐIỆN
Nồi cơm Hitachi 1.8L RZ-JHE18Y
6.500.000 đ

Nồi cơm Hitachi 1.8L RZ-GHE18Y
5.800.000 đ

Nồi cơm Hitachi 1.8L RZ-D18WFY
3.000.000 đ

Nồi cơm Hitachi 1.0L RZ-D10WFY
2.650.000 đ

Nồi cơm Hitachi 1.8L RZ-D18VFY
2.500.000 đ

Nồi cơm Hitachi 1.0L RZ-D10VFY
2.200.000 đ

Nồi cơm Hitachi 1.8L RZ-D18XFY
2.300.000 đ

Nồi cơm Hitachi 1.0L RZ-D10XFY
2.000.000 đ

Nồi cơm Hitachi 1.8L RZ-D18GFY
2.100.000 đ

Nồi cơm Hitachi 1.0L RZ-D10GFY
1.800.000 đ

NỒI CƠM HITACHI 1.0 Lít DMD10Y
2.500.000 đ

NỒI CƠM ĐIỆN HITACHI DMD18Y
2.750.000 đ

NỒI CƠM ĐIỆN TIGER T18S
4.000.000 đ

NỒI CƠM ĐIỆN TIGER T10S
3.500.000 đ

NỒI CƠM ĐA NĂNG KANGARROO KG26
1.550.000 đ

TOP